Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
 
www.bip.gov.plbip.przedszkole.az.pl
 
Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.
Jesteś tutaj: » Rekrutacja
Rekrutacja Drukuj
Opublikował: Lilla Bachurska   
środa, 01 lutego 2017 12:56

Rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałÃƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒ‚³w przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

 

 

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od  rodziców w deklaracji o pozostawieniu dziecka
w dotychczasowym przedszkolu, oddziale
przedszkolnym) od 4 lutego 2019 r. do 11 lutego 2019

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu od 12 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

wniosek do pobrania

załaczniki do wniosku

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

 

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną od 11 marca 2019 r.  do 14 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 marca 2019 r.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019/20

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola na rok 2019/20

Informacja

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

 

 


Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 27 marca 2019 r.

 

 

Rok szkolny 2018/19

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałÃƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒ‚³w przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.

W dniach od 1 marca do 9 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 urodzonych w latach 2013,2014 i 2015 będą mogli złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Deklaracje należy pobrać i oddać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8.00 – 15.00.

Podstawa prawna: art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

 

 W dniach od 12 marca do 21 marca 2018 r. odbędzie się rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Samorządowego „Kujawiaczek’
w Piotrkowie Kujawskim.
Rekrutacją objęte będą dzieci urodzone w latach 2015, 2014, 2013.

Wnioski można wydrukować samemu lub pobrać  w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00-15.00.

Wniosek do pobrania

 

 Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 27-29 marca Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacjąz miejsca w przedszkolu. 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Data ostatniej modyfikacji: środa, 27 marca 2019 13:40
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości