DSC05028Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie".
Maria Grzegorzewska

Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka,  a więc także niepełnosprawnego, jest okres pobytu w przedszkolu.

Wychowanie integracyjne jest także cennym doświadczeniem dla dzieci. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. Dziecko pełnosprawne zwykle „podnosi poprzeczkę” dla swoich możliwości, stara się być coraz lepsze, by być wzorem dla swego niepełnosprawnego kolegi. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne. Sprzyja wzrastaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania innych niż własnych problemów, zrozumienia odmienności drugiego człowieka, trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości niesienia mu pomocy, bycia uważnym i odpowiedzialnym w kontaktach z nim. Dzieci są doskonałymi obserwatorami, znają możliwości i potrzeby swoich kolegów.

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę.

DSC 1157Od 20 do 30 listopada w  przedszkolu realizowany był  projekt Integracja już od przedszkola, którego głównym założeniem  było pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie. Nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi. Zależało nam na wykształceniu przyjaznego stosunku dzieci do osób z niepełnosprawnością. Starałyśmy się nauczyć dzieci tolerancji wobec rówieśników różniących się wyglądem czy też zachowaniem.
I tak........

20 listopada odbyły się zajęcia związane z Międzynarodowym  Dniem  Praw Dziecka.
Przedszkolaki  zapoznały się z korczakowskimi prawami dziecka, oglądały   przygotowaną wystawę  oraz wykonały plakat Wyspa Tolerancji. 21 listopada obchodźiliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tego dnia wyjątkowo byliśmy dla siebie życzliwi, pomocni i tolerancyji. 22 listopada odwiedziliśmy  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, gdzie dzieci mogły zwiedzic pracownie, w których powstają różnorodne przepiękne prace. W dniach 23-24 listopada  przedszkolaki oglądały wystawę prac wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. 28 listopada odbył  się integracyjny wyjazd  na salę zabaw do Włocławka. Był to czas na swobodną zabawę wypełnioną radością i uśmiechem.

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

 Katarzyna Dziubich.

    Resized 20171206 081931 1883Mikołajki to jeden z najbardziej oczekiwanych przez maluchów dni w roku. Zaraz po teatrzyku dzieci zebrały się w dużej sali i wyczekiwały na upragnionego gościa. Jednak była chwila niepewności, gdy Śnieżynka wbiegła przejęta do sali, była przerażona, że jeszcze nie ma Mikołaja. Znalazła jednak list od świętego. W liście Mikołaj poprosił dzieci, aby pomogły przygotować Jego wyjściowy, świąteczny strój. Przedszkolaki doskonale sobie poradziły   z tym zadaniem. Ku ich radości gość dotarł do naszego przedszkola, które mieści się przecież   w nowym budynku. W trakcie wizyty świętego, z życzeniami i słodyczami odwiedził nas również burmistrz p. Sławomir Bogucki. Mimo iż zapracowany staruszek nie miał za dużo czasu - czekały na niego przecież jeszcze inne dzieci -  z miłą chęcią został chwilkę dłużej. Nie zapomniał również o prezentach dla dzieci. Przedszkolaki obiecały, że postarają się zachowywać grzecznie w przedszkolu i w domu, a Mikołaj będzie nas mógł ponownie odwiedzić. Czekamy z niecierpliwością!

Marzanna Czyżniak

DSC 1189Andrzejki w Naszym Przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość.  Dzieci z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia i brały udział w różnych wróżbach i zabawach.  Swoją przyszłość odkrywały  losując przedmioty, które przepowiadały, w jakim zawodzie będą pracowały kiedy dorosną, wróżyły z butów, przebijały  serduszka z imionami, losowały karteczki z których dowiadywały się, co czeka  je w przyszłości.  Oczywiście wszystkie wróżby traktowano z przymrużeniem oka, jako pretekst do dobrej zabawy. Jednak większą część andrzejkowych uroczystości wypełniały konkursy, tańce, pląsy i zabawy przy muzyce. Słodki poczęstunek był miłym zakończeniem wspaniałej zabawy, która sprawiła, iż w przedszkolu zagościł radosny i wyjątkowy nastrój.

Elżbieta Sobieraj

20171123 110109W dniu 23 listopada w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej delegacja  przedszkola w osobach: pani dyrektor Katarzyny Ulewicz,  nauczycielki  realizującej program pani Doroty Kurant, dzieci: Ingi i Leny Gawrońskich oraz Zosi Betlińskiej wraz  z myśliwymi panami: Janem  Wojciechowskim i Zdzisławem Merderem uczestniczyła w uroczystej gali podsumowującej program edukacji ekologiczno-łowieckiej „Myśliwi  - dzieciom,  dzieci – zwierzętom” za rok szkolny 2016-17. Spośród ponad 100  realizujących program szkół i placówek  wyróżniono  15 najlepszych  a my  byliśmy jedynym nagrodzonym  w województwie kujawsko – pomorskim przedszkolem. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich były nagrody, ponieważ  oprócz pucharu, dyplomów, sadzonek drzew iglastych, upominków i słodyczy dla dzieci otrzymaliśmy 32-calowy telewizor. Znajdzie on swoje miejsce w sali „Pszczółek” a wykorzystamy go do oglądania filmów edukacyjnych i bajek przez  wszystkie przedszkolaki.  Program realizowany jest już od kilku lat  we współpracy  z Urzędem Marszałkowskim  i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i jest to nasza  kolejna zdobyta w nim nagroda.

Współpraca z myśliwymi niewątpliwie jest atrakcją dla przedszkolaków: wspólne wyjazdy do lasu, wypuszczanie kuropatw i bażantów, zimowe dokarmianie zwierząt, różnorodne spotkania i pogadanki  uczą dzieci wrażliwości na piękno naszej przyrody i stanowią niewątpliwe uatrakcyjnienie ich pobytu w przedszkolu. Bardzo ważnym aspektem tej współpracy jest również promowanie naszej placówki  na forum województwa.

Dorota Kurant

7 grudnia w godzinach od 9.00 do 11.00 zapraszamy na kolejne indywidualne spotkanie ze specjalistami
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

 

Zachęcamy również do zapisywania się do „Szkoły dla Rodzica”. Jest to program profilaktyczny skierowany do rodziców chcących wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W ramach programu prowadzone będą spotkania z psychologiem. Tematem spotkań będzie:

  • Uczucia – nauka języka akceptacji i empatii na drodze do lepszego rozumienia dziecka;
  • Budowanie więzi z dzieckiem;
  • Granice w wychowaniu (zasady)
  • Kary i konsekwencje – ich rola w wychowaniu;
  • Zachęcanie dziecka do samodzielności

Spotkania rodziców z psychologiem będą odbywały się na terenie przedszkola w godzinach przedpopołudniowych.
Termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się chętnych osób.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać pod nr telefonu 601-564-888 lub 542654169