Status prawny Drukuj
Opublikował: Lilla Bachurska   
środa, 01 lutego 2017 08:17

Organem Prowadzącym Przedszkole Samorządowe jest Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 Dz.U. 2017 poz. 59

2. Ustawy Karta Nauczyciela  z dnia 26 stycznia 1982 r.

3. Statutu przedszkola.

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 16 stycznia 2018 09:36